Obsługa BHP i Ppoż.
bhp
 • Pełnienie zadań służby BHP
 • Audyty kontrolne w zakresie BHP, GHP, GMP, HACCP
 • Sporządzanie dokumentacji powypadkowej
 • Analizy zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego dla stanowisk i procesów pracy
 • Sporządzanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
 • Tworzenie stanowiskowych instrukcji BHP
 • Opracowywanie planów B.I.O.Z. (Plany bezpieczeństwa na budowach)
 • Pełnienie funkcji Koordynatora BHP na budowach
 • Tworzenie Dokumentacji Techniczno-Ruchowej maszyn i urządzeń (DTR-ki)
 • Tłumaczenie z języków obcych dokumentacji technicznej maszyn i urządzeń (instrukcje obsługi, DTR-ki)
Szkolenia
bhp
 • Kursy i szkolenia BHP
 • Szkolenia wstępne BHP
 • Szkolenia okresowe BHP na stanowiskach robotniczych, administracyjno-biurowych
  i inżynieryjno-technicznych
 • Kursy BHP dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP
 • Kursy BHP dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami
 • Metodyka prowadzenia instruktażu
 • Szkolenia wstępne z zakresu ochrony przeciwpożarowej
 • Kursy pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Kursy BHP dla osób wykonujących prace na wysokości
 • Szkolenia BHP w zakresie bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
 • Szkolenia interpersonalne i HR
 • Szkolenia przygotowujące do egzaminu SEP
 • Kursy dobrej praktyki (GMP/GHP) oraz system HACCP
Laboratorium Badań Środowiska Pracy
  Posiadamy certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 1744, który potwierdza nasze kompetencje do wykonywania badań i pomiarów w zakresie akredytacji.
  Badania i pomiary wykonujemy zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami i normami.

  Badania i pomiary objęte akredytacją:
 • pomiary poziomu dźwięku
 • pomiary drgań o ogólnym działaniu na organizm człowieka
 • pomiary drgań miejscowych działających na organizm człowieka przez kończyny górne
 • oznaczenie stężenia pyłu, w tym: frakcji wdychalnej, frakcji respirabilnej.
 • pobór próbek powietrza do oceny narażenia zawodowego na:
 •   - pyły przemysłowe
    - substancje organiczne
    - substancje nieorganiczne
    - metale i ich związki

Artykuły BHP
bhp
 • Sprzedaż odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej oraz doradztwo w tym zakresie (opracowywanie tabel norm przydziału odzieży)
 • Wyposażenie obiektów budowlanych w sprzet przeciwpożarowy: hydranty, gaśnice, oznaczenia dróg ewakuacyjnych

Powrót na górę strony

Zdrowie jest jedną z najważniejszych wartości w życiu człowieka, zadbaj o jego ochronę z BeHaPpy i bądź szczęśliwy.

ekipa BeHaPpy

FHU BeHaPpy

ul. Ogrodowa 8, 07-411 Rzekuń,
NIP: 758-153-99-44

Biuro

© Copyright 2018. Behappy.net.pl. All rights reserved.